De EED-auditplicht na 1 januari 2021

In de afgelopen achttien maanden zijn er de nodige ontwikkelingen geweest op het vlak van de EED-auditplicht, namelijk: Opvolging vanuit de overheid is verschoven vanuit de lokale gemeenten en omgevingsdiensten naar het RVO; Er is een nieuw sjabloon vormgegeven, waarin al bestaande onderdelen nader gespecificeerd zijn en enkele toevoeging zijn gedaan; De indienen dient een