De Erkende Maatregelen (EML)

In de jaren negentig is de Wet Milieubeheer van kracht geworden. Hierin werden organisaties met een energieverbruik boven de 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 verplicht om duurzame maatregelen te nemen indien ze die binnen vijf jaar terugverdienen. Jarenlang is er geen tot zeer matige handhaving geweest op werkelijk uitvoer, tot medio 2015 toen per branche een lijst met ‘Erkende Maatregelen’ (EML) werden opgesteld door de overheid: Het betreffen relatief eenvoudige maatregelen die snel en eenvoudig terug te verdienen zijn. De werkelijke uitrol van de maatregelen viel tegen. Om die reden heeft de overheid de ‘Informatieplicht’ vorm gegeven. Feitelijk een omgekeerde verplichting waarin organisaties met een hoger verbruik dan 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 verplicht worden om de overheid iedere vier jaar te informeren over de status van de maatregelen die ze door dienen te voeren.

Vanaf d.d. 1 juli 2019 is bij wet de ‘Informatieplicht’ vastgesteld voor MKB-ers. EED-plichtige organisaties hadden uitstel tot d.d. 5 december 2019. Sinds deze datum geeft de RVO aan dat er ca. 39.000 organisaties van de naar schatting ca. 85.000 organisaties zich gemeld hebben in het E-loket. Dit betekent feitelijk dat een groot aantal organisaties nog niet aan de Informatieplicht heeft voldaan. Het gevolg is dat deze organisaties fysiek door de gemeentes of omgevingsdiensten gecontroleerd zullen gaan worden.

De EED-specialist neemt voor u in het EED-traject ook de informatieplicht uit handen. Wij inventariseren de organisatie, brengen in kaart welke maatregelen er nog opgevolgd moeten worden en wat de geschatte kosten hiervan zijn. Eventueel begeleiden wij u bij het opvolging geven van de verplicht uit te voeren ‘Erkende EML-maatregelen’.

Wij zijn de absolute specialist op het gebied van de Erkende Maatregelen en ‘de Informatieverplichting’ en helpt diverse eigenaren en beheerders op dit vlak. Wij helpen u om de verplicht door te voeren maatregelen in kaart te krijgen en geven u een overzicht van de door te voeren maatregelen. Daarnaast geven wij u een overzicht van de kosten voor het realiseren van de maatregelen en de verantwoordelijke partij die deze maatregelen conform de huurovereenkomst (met de reguliere ROZ als uitgangspunt) dient door te voeren.

Door het inschakelen de EED-specialist bent u verzekert van een fysieke inspectie door een ervaren specialist op locatie, representatief inzicht in de geraamde kosten voor het opvolgen van de verplichte maatregelen en kunt u zelf pragmatisch met de gebruikers van het object aan de slag om energie te gaan besparen.

Ik heb interesse in een EML-inventarisatie voor mijn vastgoed