In de afgelopen achttien maanden zijn er de nodige ontwikkelingen geweest op het vlak van de EED-auditplicht, namelijk:

  • Opvolging vanuit de overheid is verschoven vanuit de lokale gemeenten en omgevingsdiensten naar het RVO;
  • Er is een nieuw sjabloon vormgegeven, waarin al bestaande onderdelen nader gespecificeerd zijn en enkele toevoeging zijn gedaan;
  • De indienen dient een opgave per vestiging te doen qua behandelende omgevingsdienst;
  • De focus van rapportage in ‘uitstoot in ton CO2’ is verschoven naar de totale omvang van het energieverbruik in GJ’s van zowel gebouw gebonden energieverbruik alsmede uitstoot door vervoersbewegingen.
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Door de verschuiving van de verantwoordelijke in de controle en handhaving van de EED-audit ontstond de situatie dat alle EED auditplichtige organisaties een herziene of nieuwe EED-audit diende te verantwoorden tussen d.d. 1 juli 2019 en d.d. 31 december 2020. Een aantal organisaties heeft hier aan voldoen. Een aantal nog niet.

“Wat moet er nu allemaal precies?”

Een aantal organisaties zal op termijn een schrijven ontvangen, waarin een terugkoppeling op de ingediende EED-audit zal worden gegeven. Deze kan goedgekeurd worden, maar deze kan ook als ‘niet afdoende’ worden bevonden waarna gevraagd wordt om extra zaken toe te voegen, zaken nader toe te lichten of niet meegenomen entiteiten (rechtspersonen, vestigingen) mee te nemen in de concernrapportage. Ook kan het zijn dat u de gestelde datum van d.d. 1 januari 2021 niet heeft kunnen halen omdat de rapportage nog niet helemaal compleet is afgerond of dat uw organisatie nog helemaal niets met de EED-auditplicht heeft gedaan. De vraag is nu: Wat gaat er gebeuren?

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Omdat niet iedereen continu bezig is met de wet- en regelgeving op het gebied van energie, en/of energiebesparing, hierbij een toelichting:

Wat kan ik verwachten?

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Onlangs heeft het RvO in haar meest recente brief aan EED-plichtige organisaties aangegeven dat ze op korte termijn zal overgaan tot een striktere handhaving op deze verplichting indien deze niet wordt opgevolgd. Onderstaand de inhoud van deze brief:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Indien u bovenstaand schrijven niet heeft ontvangen, betekend dit niet dat u geen actie hoeft te ondernemen. Indien u aan één van de drie onderstaande voorwaarden voldoet, is uw organisatie automatisch EED-plichtig:

  • Uw organisatie heeft meer dan 250 fte in dienst;
  • Uw organisatie heeft in jaaromzet die groter is dan 50 miljoen euro;
  • Uw organisatie heeft een balanstotaal die hoger is dan 43 miljoen euro.

Indien uw organisatie over een erkend keurmerk beschikt, kan het zijn dat u een totale of een gedeeltelijke vrijwaring heeft van de EED-auditplicht. Deze voorwaarden kunt u terugvinden op de website van het RvO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed/keurmerk

Voorkom een last onder dwangsom

Niets is vervelender dan het opgelegd krijgen van een ‘last onder dwangsom’ en het versneld moeten laten uitvoeren van een EED-audit. Uw organisatie krijgt te maken met onnodige hoge kosten en bij de uitvoer van een EED-audit onder een grote tijdsdruk komt in veel gevallen de representativiteit van de verantwoording in het geding.

Zoekt u een partij met jarenlange ervaring, kennis en kunde op het gebied van EED’s in de meest uiteenlopende branches? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben in de afgelopen maanden een groot aantal organisaties mogen begeleiden en ontzorgen op dit vlak en helpen ook u graag. Weten wat dit voor jouw organisatie omvat?

“Voorkom ongewenst verrassingen, maar vooral onnodig hoge (advies)kosten en ga voor een echt EED-specialist die u snel en adequaat kan helpen”