Let op Vastgoedconnecties! Waar huurders/gebruikers als ‘drijver van een locatie’ eerst verantwoordelijk werden gesteld voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in multi tenant-panden, is het nu de beurt aan de Vastgoedeigenaren! Deze vastgoedeigenaar (en haar beheerder als dagelijks uitvoerend en waarnemend orgaan!) is sinds kort verantwoordelijk gesteld voor het opvolgen van energiebesparende maatregelen en het opvolgen van de steeds strikter wordende wetgeving.

Afspraken hieromtrent zijn onlangs met de koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN, vastgoedmanagers VGM NL en het Kernteam EED van de Omgevingsdienst Noordzee Kanalengebied overeengekomen en vastgelegd in de onderstaande memo, onlangs verspreid om alle belanghebbenden hierover te informeren:

 

Een heldere memo, waarin de verantwoordelijken en de rollen duidelijk worden omschreven. De inhoud van deze memo is onderstaand vormgegeven in een handige infographic (Bron: www.platformduurzamehuisvesting.nl.) voor de mensen die niet zitten te wachten op het doorlezen van het gehele document:

Infographic over de verantwoordelijke inzake het doorvoeren van energiebesparende maatregelen

De overheid informeert de belanghebbenden middels een brief

Als kers op de taart worden +/- 44.000 organisaties aangeschreven door het Ministerie van Economische zaken, waarin de organisaties op haar wettelijke- (en maatschappelijke) besparings- en informatieverplichting worden gewezen. Als vastgoedeigenaar of beheerder kunt u hier de nodige vragen van uw huurders over verwachten in de aankomende periode.

Onderstaand hebben we de brief voor u weergegeven:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

De Informatie- en besparingsverplichting

Zoals aangegeven is het niet naleven van de energiebesparingsverplichting (opgenomen in de Wet Milieubeheer uit 1993) en de informatieverplichting (per a.s. juli 2019) een overtreding met de mogelijke oplegging van een dwangsom tot gevolg.

Het zou dan ook fantastisch zijn als we onze collectieve maatschappelijke-, maar ook wettelijke verplichtingen gaan opvolgen om energie te besparen. Zo voldoet u aan de bij wet vastgestelde energiebesparende maatregelen, maar reduceert u ook nog eens het energiekosten-component in de exploitatie van uw organisatie: Iets waar iedere ondernemer toch enthousiast van zou moeten worden?

‘Energiemanagement’, ‘energiebesparende maatregelen’ en ‘wet- & regelgeving’ behoren niet bepaald de meest ‘sexy onderwerpen’ en uw core-business is veel belangrijker: Dat begrijpen we absoluut! Maar het is nu wel tijd om hier even serieus naar te gaan kijken aangezien er een aanzienlijke besparing gerealiseerd kan worden.

Ondanks bovenstaande uiteenzetting nog steeds geen ”Joepie-gevoel”?

In dat geval help ik u graag als inhoudelijk specialist op dit vlak. Ik sta voor u klaar en help u graag bij inhoudelijke vragen, onduidelijkheden of reeds ontstane uitdagingen. Ook als u niet precies op de hoogte bent van de situatie van de gewijzigde verantwoordelijkheid die u nu als vastgoedbeheerder of vastgoedeigenaar heeft, help ik u graag.

Onder het genot van een kop thee breng ik uw kennis weer even op pijl en hoop ik u enthousiast te kunnen maken om hier (samen met ons?) mee aan de slag te gaan!

“If you change nothing, nothing will change”