We zijn live!

Na een periode van bouwen, teksten schrijven en samenstellen van een heldere en duidelijke opzet van de website hebben we besloten onze kwalitatieve dienstverlening op het gebied van de EED wet- en regelgeving alvast te gaan delen, terwijl de website nog niet helemaal definitief is.

Maar Waarom?

Sinds eind 2013 ben ik bezig met duurzaamheid, energiebesparing en het opvolgen van de steeds strikter wordende wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid voor organisaties in Nederland. Waar dit eerste enkel de ‘Energy Efficiency Directive’ (EED) betrof, zijn er de afgelopen jaren tal van aanvullende verplichtingen bij wet geregeld om Nederland te verduurzamen:

Enkele voorbeelden:

  • Wet Milieubeheer (Erkende Maatregelen Lijsten (EML)
  • Informatieplicht
  • EPBD 3
  • Energie monitoring verplichting per 1 januari 2018) (EBS, onderdeel van de EML)
  • Energielabel C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023
  • Deelname verplichting EED voor oud MJA3, MEE of ETS-organisaties per 1 januari 2021

Door het stapelen van alle bovenstaande wetgeving en het ontbreken van specifieke kennis en kunde ontstaat er ‘vacuüm’ bij organisaties met het risico om niet op alle wetgeving ‘dekking’ te hebben.

Door de inzet van de EED specialist heeft u als organisatie de zekerheid dat u op de hoogte wordt gebracht van de voor u van toepassing zijn wet- en regelgeving en helpen wij u bij het invulling geven hiervan. Zo kunt u zich concentreren op uw corebusiness en maakt u in samenwerking met de EED specialist keuzes over uw duurzaamheidsbeleid op het gebied van vastgoed en mobiliteit. Wel zo makkelijk.